Konstrukce

Konstrukce je tvořena kompletně jako 3D model (SolidWorks a Pro/ENGINEER) a to tak, aby bylo možno zajistit bezkolizní stavy a poskytnout model pro další subsystémy (výpočty, elektro, hydraulika, řídicí systém,....) a zkoušky.

Pro realizaci projektů standardně zpracováváme 2D výkresovou dokumentaci a poskytujeme úzkou součinnost s výrobou.

V případě potřeby zajišťujeme také potřebné činnosti např. pro certifikaci výrobků.

Důležitým aspektem je to, že vývoj a konstrukce jsou řízeny jako projekty, na které navazuje řízení a monitorování úkolů. Vedoucí projektu a nezbytná řídící administrativa zajišťuje koordinaci a řízení měn, pracovníci konstrukce a specialisté se soustřeďují na svou odbornou práci. Součástí procesů vývoje a konstrukce je intenzivní spolupráce se zadavatelem, kontrolní činnost v průběhu zpracování a před předáním výsledného díla.

Typy konstrukcí, které jsme realizovali:

  • vývoj speciálních typů převodovek
  • konstrukce vybraných částí v oblasti kolejových vozidel
  • rekonstrukce speciálních vozidel pro požární sbor
  • různé ocelové konstrukce a výrobky
  • jednoúčelové stroje pro zvýšení efektivity výroby včetně kompletního sw řízení a zajištění výroby

Náš tým tvoří zkušení konstruktéři pracující v oboru desítky let a také mladí odborně vzdělaní pracovníci.